میلاد اماام حسن مجتبی علیه السلام

کریم اهل بیت فرمودند: اعلم ان مروه القناعه و الرضا اکثر من مروه الاعطا

بدان که مردانگی قناعت و خرسندی، بیشتر از مردانگی داد و دهش است.

 بحار6/111/78. م: 5052/10موضوعات مرتبط: بدون دسته
[ پنج شنبه دهم خرداد 1397 ] [ 17:32 ] [ فاطمه محقق ]

رمضان ماه میهمانی خداموضوعات مرتبط: بدون دسته

ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1397 ] [ 19:51 ] [ فاطمه محقق ]

امام زمان

تقوا یعنی پرهیز از غیر امام، تقوا یعنی خود را ندیدن و فقط امام را دیدن، تقوا یعنی حاجت خویش فدای حاجت امام، تقوا یعنی دعا برای فرج امام ، تقوا داشته باش یعنی هوای امامت را داشته باش!موضوعات مرتبط: بدون دسته
[ چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1397 ] [ 8:32 ] [ فاطمه محقق ]

دعای فرجموضوعات مرتبط: بدون دسته
[ چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1397 ] [ 6:17 ] [ فاطمه محقق ]

سرود زیبای کودکانه ویژه نیمه شعبانموضوعات مرتبط: بدون دسته
[ سه شنبه چهارم اردیبهشت 1397 ] [ 22:33 ] [ فاطمه محقق ]